Een alternatief bij onvoldoende griepvaccins ?

Zoals het er volgens de berichtgeving in de media nu voorstaat is er kans op een wereld omvattende epidemie of pandemie.

Zolang het niet van besmette vogels op mensen overgaat meent men met het al dan niet preventief afslachten van (heel wat onschuldige) dieren de schade voor de mens in te dijken.

Mocht het tot een grote uitbraak komen dan zijn er waarschijnlijk onvoldoende vaccins. De beschikbare gaan dan mogelijker wijze naar een selecte groep zorg- en hulpverleners.

 

Een echt effectief vaccin loopt ook altijd achter de feiten aan en komt in feite te laat.
Als het virus muteert duurt het zes maand voor er een mogelijk bruikbaar kan aangemaakt worden.
Ga jij daar op wachten ?

Of colloidaal zilver iets kan doen aan de levenskracht dit aggressieve virus is niet onderzocht of bewezen, maar het kan je wel helpen om je immuunsysteem te ondersteunen, zodat het bij een eventuele belager zelf kan optreden.

Een slagkrachtig imuunsysteem vertrekt vanuit een goede darmwerking , zoals ook te lezen valt in het artikel van krantenartikel van Sara de Sloover in "De Morgen" van 19 oktober 2005.