Voordelig Zilverwater aanmaken met Ionic Pulser Standard S

Zilver Scheikundig

Inleiding
Zilver is een edelmetaal. Het is één van de enkele metalen die als niet ontleedbare stof uit de aardkorst wordt gehaald. Meestal zijn het metaal oxiden/ sulfiden waaruit je metaal kan maken.
Zilver geleidt stroom en warmte als de beste.
Het symbool van zilver is Ag (argentum) het symbool komt van het Griekse woord arguros dat woord betekend helder wit. Het atoomnummer van zilver is 47.
Zilver heeft 61 neutronen en 47 protonen en 47 elektronen.
Zilver heeft een smeltpunt van 961,93 C (1234 k) en een kookpunt van 2210,12 C

Hoe wordt zilvererts gewonnen?
Hoewel ondergrondse mijnen onderling kunnen verschillen wat betreft de waarde van de gewonnen erts en het soort gesteente dat de erts bevat, ze hebben allemaal een aantal kenmerken die gelijk zijn.

Een brede, verticale schacht vormt de toegang tot de hoofdsteengangen. Boven aan de tunnel bevindt zich de boven bouw, met de hoofdgeneratoren en de hijsinstallaties voor het neerlaten en ophalen van mijnwerkers, erts en materieel.

Om de erts te bereiken moeten soms door diverse schachten worden geboord. Op verschillende niveaus lopen galeien van schachten uit de ertslagen in. Het eigenlijke winningproces vind zich trapsgewijs plaats: waarneer een bepaald niveau is afgegraven, wordt het opgevuld met ertsafval. En dan wordt er weer een niveau daarboven afgegraven. Deze methode, kun je zien op de blz. hiernaast. Deze methode wordt voor bijna alle zilver + goud mijnentoegepast.

Treintjes rijden over rails van honderden kilometers om de erts naar schachten te brengen waar het naar boven kan worden
gehesen. Daarna wordt het super fijn gemalen waarna het zilver eraan wordt ontrokken. Het overgebleven afval wordt gebruikt voor het opvullen van afgegraven ertslagen of op het mijnterrein op een hoop gedumpt.

De mijnwerkers in de hoofdingangen maken de erts boven hun hoofd los en voeren het af. Wanneer op deze manier een groot deel is afgegraven, wordt de vrijgekomen ruimte deels opgevuld met afval dat aan de oppervlakte wordt aangevoerd en afgedekt met een mengsel van zand en cement. Dit geheel vormt dan een stevige vloer bij de afgraving van de volgende laag.

Het losgemaakte erts wordt in een koker gestort, die in het opgevulde gedeelte is uitgespaard, en valt in de lorries die eronder zijn geplaatst. Via een mantunnel naast de startkoker kunnen de mijnwerker langs een ladder naar de hoofdsteengang omhoogklimmen.

Wanneer de ertslorries vol zijn, wordt het erts naar het laadplatform bij een van de schachten (op de vorige blz. getekend) gereden. Daar wordt het erts in de ertskooien geladen en naar boven gehesen om verder te worden verwerkt.

Hoe wordt er van erts puur zilver gemaakt?

Jaarlijks produceren ongeveer 60 landen samen zo ongeveer 14.000 ton zilver. Tien van de landen zijn de belangrijkste leveranciers en nemen maar liefst 85 procent van de productie voor hun rekening. Met ruim 2300 ton zilver per jaar is Mexico’s werelds grootste zilverproducent op de voet gevolgd door Peru. Het heeft ruim een half miljard gulden gekost om werelds grootste zilvermijn (Real de Angeles in Mexico) te ontginnen. Net als veel andere metalen wordt zilver gevonden in de aardkorst. Soms als zuiver zilver in de vorm van klompjes of een zilvererts als argentiet. Maar zit het zilver in ertsaders, samen met veel grotere hoeveelheden koper, lood en ijzer. Daarom wordt het meeste zilver gewonnen als bijproduct. Er is een lang proces nodig met twee chemische baden en vele malen omsmelten, voordat het zilver zuiver is. In elke ton erts die uit de honderden meters diepe schachten omhoog wordt gehaald, zit vaak maar 150 gram zilver.

De erts wordt eerst in een natriumcynidebad gestopt, waarin de edelmetalen bezinken. Hetbezinkingsel wordt verwarmd tot het zo ongeveer 1200 graden is zodat al het vuil verdampt. De overblijvende massa heet blikzilver. Het wordt in verschillende stappen omgesmolten tot het bijna zuiver zilver is (doré.)

Het dorémetaal wordt omgesmolten tot lange stangen Andos die in een elektrolysebad gaan. Hier verzamelt het zogenaamde dendrieten. Die bestaan nu voor 99.995 % uit zuiver zilver, dat kan worden omgesmolten.

Zilver uit schroot smeden.

De jaarlijkse vraag naar zilver is zo extreem dat de hoeveelheid van dit metaal dat gedolven wordt te weinig is. Daardoor moest er meer zilver komen om het tekort aan te vullen. Dat hebben ze gedaan doormiddel van recycling Wordt de prijs van zilver opgedreven, dan stijgt ook het aanbod van het gebruik van zilver.

Toen op een gegeven moment van het metaal in 1980 steeg tot 50 dollar per ounce, haastten veel mensen zich om hun oude zilveren munten sieraden en bestek te laten omsmelten. Behalve door het omsmelten van schroot, worden ook aanzienlijke hoeveelheden zilver terug gewonnen uit fotografisch materiaal. Het metaal kan zelfs uit oude poetslappen van juweliers of arbeiders in de elektronische industrie worden gehaald. Diverse vormen van recycling leveren per jaar ongeveer 20 % van de totale wereld voorraad, dus al 20 % is al eens eerder gebruikt.

Hoe werkt het?
1) Een lading schroot met uiteenlopend zilvergehalte wordt in een metaalverwerkingsbedrijf gelost om gewogen te worden, van te voren wordt het in de oven omgesmolten. Het vuur verteert alle niet metalen, zoals circuits uit elektronische apparatuur.

2) Het gesmolten schroot wordt samen met een loodmengsel in vormen gegoten. Looddruppeltjes hechten zich in de schoot aanwezige edele metalen en vormen daarmee metaalkorrels die naar de bodem zakken, terwijl de waardeloze stoffen (slak) naar de bovenkant blijven drijven.

3) De loodkorrels worden uit de waardeloze stoffen gehaald en in speciale smeltkroezen of cupels verhit, tot het lood oxideert en door de cupel wordt geabsorbeerd. Het overblijvende metaal wordt geëssayeerd, aan de hand waarvan de waarde van de partij schroot wordt bepaald.

4) Schroot van gelijk zilvergehalte wordt bij elkaar gevoegd, gesmolten om onzuiverheden te verwijderen en voor verdere raffinage in baren gegoten.

5) Na bewerking met elektrische stroom en chemische oplossingen ontstaat zilver dat ongeveer 99,95 % zuiver is.

Waar liggen de edele metalen op de wereldkaart ?

De manier waarop de waardevolle mineralen over de wereld zijn verspreid, vormt een bevestiging van de hedendaagse geologie. Hiernaast op de kaart zie je ongeveer de ligging van de belangrijkste tot nu toe gevonden plaatsen van afzetting van Zilver Goud en Platina.

De meeste afzettingen liggen vlak bij een of op de randen van de belangrijkste platen. Dit is een belangrijke conclusie voor de theorie van het ontstaan van de afzettingen van edele metalen (de plaattektoniek.)

De plaatsen waar de afzettingen te vinden zijn, zijn meestal langgerekt van vorm, en lopen evenwijdig aan de plaatgrenzen en zijn ongeveer van dezelfde leeftijd als de rest van de van het gesteente. Deze kenmerken zijn belangrijk voor de theorie van de hydrothermale oorsprong van metalen, volgens de voor het concentreren van metallische elementen benodigde energie afkomstig zijn van krachten die vrijkomen bij het botsen of juist het uiteendrijven van grote plaatsen. Er bestaan echter een paar uitzonderingen op dit patroon.

Er zijn zeer rijke afzettingen, bijv. in het oosten van canada en midden rusland, die diep in de grond ver van de plaatgrenzen in de grond verborgen zijn. De meeste van deze afzettingen bevinden zich wel op een plek waar ver in het verleden wel een plaatgrens lag.

De overige afzettingen, met name die van Witwatersrand in zuid Afrika, dateren uit de vroegste tijden van de aardkorst en kunnen niet aan de hand van de theorie der plaattektoniek worden verklaard. Ze hebben 1 ding met de plaatgrensafzettingen gemeen dat is dat ze beide ontstaan zijn in de vurige diepten van de aarde en met gesmolten gesteenten door de aardkorst omhoog zijn geduwd.

De met open hokje bevinden zich waarschijnlijk op een waar vroeger een plaat heeft gelegen of zijn gevormd voor de tijd dat platen ontstonden.
De met dichte hokjes liggen op de nu gelegen scheuren in de aarde.

Zilver komt soms in een groot aantal mineralen voor: argeniet of zilverglans, proustiet en stephaniet. Zilver komt ook voor in kleine hoeveelheden in ertsen waarin ook de metalen goud, lood, koper, en zink worden gewonnen.
Zilver in het dagelijks leven.

Zilver wordt net als goud veel gebruikt voor sieraden omdat het niet zo duur is dragen veel mensen vaak zilver. Maar zilver wordt meer voor andere dingen gebruikt zoals in de tandheelkunde. Zilver (en goud) is niet giftig is goed bestand tegen zuren en laat zich makkelijk bewerken en ze worden in de tandheelkunde daarom ook veel gebruikt voor tandkronen inlays en vullingen. Zilver wordt vaak in een legering met goud gebruikt omdat de mensen dat mooier vinden.
In sommige landen is het namelijk heel normaal om een tand zonder dat er wat mee aan de hand is goud (zilver) te maken. Om zo hun rijkdom te laten zien aan de rest van hun volk.

In de chemische en elektronische industrie wordt zilver vaak gebruikt omdat het beter geleid dan koper, in computers, schakelingen, thermostaten, en in talloze andere elektronische apparatuur.

De grootste afnemer is echter de fotografische industrie. Zilver is het ideaal voor fotograferen, omdat het metaal heel lichtgevoelig is. Een film bestaat uit een dun glimmend laagje waarop een chemische (bijv. zilverbromide, zilverchloride) zit. Als je een foto neemt, kom er licht in de camera. Het licht valt op de film en verbreekt de verbinding tussen zilver en bromide. Bij het ontwikkelen blijft alleen het zilver achter. Van de 119 miljoen ounce zilver die in 1982 in de Verenigde Staten werd verbruikt nam kodak (merk) ongeveer 25 % voor zijn rekening.

Een proef (Proef 17 blz. 87 van het scheikundeboek)

Neem een stuk fotopapier uit de doos. Zorg ervoor dat er zo weinig mogelijk licht in de doos op het papier valt. Leg het fotopapier met de gladde kant naar boven op je tafel en bedek een deel ervan met een voorwerp, bijv. een paperclip of een sleutel.
Bekijk het resultaat na enige tijd.

Fotopapier is bedekt met een laagje van de ontleedbare stof zilverchloride. Deze stof ontleedt in het licht in zilver en chloor. Het chloor wordt in het papier opgenomen. Het zilverpoeder is zeer fijn over het papieroppervlak verdeelt en veroorzaakt de paarsachtige kleur.

En er worden ook aanzienlijke hoeveelheden van het zilver verwerkt in zilversoldeer en in de wat bekendere producten zoals bestek koffiekannen, vazen, sieraden en schalen.

Zilver is het materiaal die als allerbeste de zon kan weerkaatsen. Van die eigenschap wordt gebruikgemaakt bij het verzamelen van zonne-energie. Overal ter wereld gebruiken ze al eeuwenlang zilver aan de achterkant van spiegels. Geen enkel ander materiaal kan het licht namelijk zo gelijkmatig en fel weerkaatsen. Deze eigenschap is ook in een moderne techniek te gebruiken. In een onderzoekscentrum voor zonne-energie in New Mexico (Verenigde Staten) staan duizenden grote schermen met elk 25 spiegels. Hiervoor is wel 6,3 kilo zilver gebruikt. De spiegels weerkaatsen het zonlicht naar een grote tank met vloeistof. De vloeistof wordt hierdoor verwarmd en de damp ervan drijft een krachtige elektrische generator aan.

Zilver wordt ook vaak in de gezondheidzorg gebruikt. Bijvoorbeeld voor Zilverzalf, dat is een zalfje dat op de ziekenhuisafdelingen op brandwonden wordt gesmeerd. In India
hebben ze iets anders daar nemen ze zilverpillen tegen hartkwalen en gewrichtsziekten. Zilver en een aantal andere ingrediënten wordt zilverpoeder tot pillen gedraaid, en daarna worden ze bedekt met dunne, uit het zuiverste zilver geslagen zilverfolie.

Waarom staat zilver altijd op de tweede plaats ?

Tijden lang hebben zilverpoetsdoeken zilveren sieraden, bokalen en schalen laten glanzen. En koningen hebben gegeten aan tafels met zoveel zilver dat je ogen ervan pijn zouden doen zo fel was het.

Ongeveer 7000 jaar geleden waren de egyptenaren er al achter waarvoor je zilver kon gebruiken. In graven van rijke Farao’s zijn prachtige sieraden gevonden van zilver. De Egyptenaren noemden zilver “wit goud’’. Zilver is in zijn natuurlijke vorm zoals in de grond werd gevonden, van oorsprong glanzend wit.

Zilver werd net als goud al heel lang als betaalmiddel gebruikt (munten.) Toch heeft het altijd (nog steeds) bij goud in de schaduw gestaan. Een Egyptische wet uit omstreeks 3500 voor Christus bepaalde bijvoorbeeld dat voor dat 1 deel goud gelijk was aan 2,5 delen zilver. En ook waren zilveren munten altijd minder waard als goud, en ook als iemand gewonnen heeft krijgt die goud en niet iets van zilver.

Het komt dat goud waardevoller is, omdat er ongeveer dubbel zoveel zilver is als goud. En de meeste mensen vinden goud er ook mooier uitzien als zilver maar dat komt alleen maar omdat ze weten dat het meer waard. Bron www.scholieren.com

We Ship all over Europe

Facebook Hyves Twitter

Zilverwater Zoekers

Aqua Argentum

+Colloidaal Zilverwater
+Colloidal Silver
+Kolloidales Silber
+Argent Colloidale
+eerste hulp
+dierenwelzijn
+first aid
+ionic pulser
+zilvermaker
+zilvergenerator
+zilverwatermaker

Wat zoeken ze bij mens en dier ? Goudgeel Collo´daal Zilverwater +/- 25 ppm.

Colloidaal Zilverwater kopen of zelf maken met IonicPulser Zilvermaker of Zilvergenerator en Reserve Electrodes 99.99% Zuiver Zilver --- SARS - MERS - PEDv - NORO - ZIKA - VIRUS