Kleinvee , soms met teveel op één plaats.

Kippen, eenden, konijnen, cavia's, marmotjes

Kippen, eenden, konijnen, cavia's, marmotjes, ratjes .....een eigen kinderboerderij.

Allen zijn ze gebaat met wat Colloidaal Zilver in hun drinkbakjes.
Eén of twee soeplepels per liter drinkwater.
Geen metalen voorwerpen gebruiken.

In de bijenteelt kan je denken aan besproeien van bedreigde larven.
Hou je korf optimaal met Colloidaal Zilver !
Vermits het ook voor menselijk gebruik geschikt is, breng je niets giftg in de voedsel keten.
(dat kan van anti-biotica niet gezegd worden)

Snelverspreidende vogelgriep kipbedreigend

Preventief op regelmatige basis Zilverwater toedienen helpt voorkomen, wat in de volksmond nog altijd beter genoemd wordt, dan genezen.
Denk aan de risico's van de snelverspreidende vogelgriep.
Eén op vier kippenkwekerijen kampt met salmonella.

Colloidaal Zilver maakt geen onderscheid tussen alledaagse problemen en de volgens de media grotere boosdoeners.

Grootverpakking van 5 liter bestellen